Επικοινωνία :

Βιτρώ Άνασσα
Διεύθυνση
Αθήνα, Σφακίων 28, Άλιμος, Τ.Κ. 17455
Τηλ : 2130049764
e- mail: vitroanassa@gmail.com,
 
Πάτρα, Κορίνθου 121, 1ος όροφος, Τ.Κ. : 26223
Τηλ : 2610277528
e- mail: antyelef_d@yahoo.gr

 

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση :
Αθήνα : Σφακίων 28
Άλιμος ,Τ.Κ. 17455
Πάτρα : Κορίνθου 121
Τ.Κ. 26223
mail:  vitroanassa@gmail.com 

Αθήνα

Πάτρα